Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Łupkowie pełniąc służbę konwojową udzielił pomocy w obezwładnieniu agresywnego wobec pielęgniarek pacjenta sanockiego szpitala

Służba funkcjonariuszy Służby Więziennej to nie tylko wykonywanie zadań na terenie zakładów karnych czy aresztów śledczych. To, między innymi, także realizowanie transportów skazanych pomiędzy jednostkami penitencjarnymi, kontrola zachowania skazanych zatrudnionych u kontrahentów zewnętrznych, realizacja zadań związanych z wykonywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, a także konwojowanie skazanych skierowanych na leczenie do publicznych podmiotów leczniczych. W trakcie realizacji jednego z takich konwojów w SP ZOZ Sanok, funkcjonariusz łupkowskiej jednostki penitencjarnej sierż sztab. Wiesław Włodarczyk zareagował na wołanie o pomoc w  uspokojeniu agresywnego wobec pielęgniarek pacjenta, który groził użyciem noża. Dzięki współpracy z drugim funkcjonariuszem,  który zabezpieczał konwojowanego skazanego, wykorzystując umiejętności nabyte w trakcie szkoleń służbowych,  nasz kolega podjął adekwatne i skuteczne działania perswazyjne, dzięki którym agresywny pacjent odrzucił niebezpieczne narzędzie i w efekcie przestał stanowić bezpośrednie zagrożenie dla personelu medycznego i innych pacjentów. Poza tym dzięki interwencji naszego funkcjonariusza  można było udzielać temu pacjentowi pomocy medycznej, w związku z przypadłością, z którą przebywał w szpitalu. W uznaniu zaangażowania funkcjonariusza w tę sprawę, a przede wszystkim jego szybkiego i skutecznego zareagowania na niebezpieczną dla innych osób sytuację, do Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie wpłynęło podziękowanie od przedstawiciela ww. placówki medycznej.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej