Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Malborku wykazał się wzorową postawą przyczyniając się do ujęcia sprawców usiłujących dokonać kradzieży motocykli.

St. szer. Arkadiusz Ochlak, strażnik działu ochrony, służbę w Zakładzie Karnym w Malborku pełni od 1,5 roku. Jak relacjonuje funkcjonariusz, cyt.:

„W godzinach wieczornych byłem na spacerze, kiedy zauważyłem jak dwóch mężczyzn, znajdujących się na prywatnej posesji w Elblągu, manipuluje przy motocyklach znajdujących się na tejże posesji. Zauważyłem przeciętą siatkę ogrodzenia oraz jeden z motocykli przygotowany do wyniesienia. Zapytałem potencjalnych sprawców co robią, a ci udawali że naprawiają pojazdy i znajdują się na swoim terenie. Pomyślałem, że przecież nikt nie naprawia motocykli, gdy dookoła jest już ciemno i zadzwoniłem na Policję. Podczas wykonywania telefonu mężczyźni zaczęli uciekać. Po przyjeździe funkcjonariuszy Policji opowiedziałem całe zdarzenie i podałem rysopisy zbiegów. Po ujęciu sprawców przez Policję dokonałem ich identyfikacji...”
 

Obywatelska postawa st. szer. Arkadiusza Ochlaka jest godna do naśladowania dla wszystkich, zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Takie zachowanie jest także dowodem na to, że funkcjonariuszem jest się całą dobę, nie tylko w czasie służby.
Komendant Miejski Policji w Elblągu w przesłanym do Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku podziękowaniu podkreślił wzorową i godną naśladowania postawę obywatelską funkcjonariusza. 
Nie było to w ostatnim okresie czasu jedyne tego rodzaju zdarzenie, gdyż podobnie zareagował jeden z pracowników cywilnych naszej jednostki, gdy zauważył sprawcę kradzieży w drogerii. Instruktor do spraw BHP Dariusz Bobrowski będąc na zakupach w drogerii w Starogardzie Gdańskim stanął w obronie kasjerki oraz przyczynił się do ujęcia sprawcy kradzieży. Z relacji Darka wynika, że żadna z osób będących w tym czasie w drogerii nie zareagowała na krzywdę sprzedawcy, chociaż widzieli co się dzieje. Jak mówi „była to reakcja spontaniczna i w przyszłości nie zawahałbym się postąpić tak samo”.
Jesteśmy dumni z tego, że mamy w szeregach Służby Więziennej takich bohaterów, gratulujemy braku obojętności i godnej do naśladowania postawy obywatelskiej.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej