Spokanie osadzonych z pracownikami z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniu 24 kwietnia br. ponownie gościliśmy pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Spolecznej oraz Kuratora Zawodowego.
W spotkaniu uczestniczyli osadzeni, którzy w najblizszym czasie kończą odbywać karę pozbawienia wolności i opuszczą zakład karny.  
Spotkanie miało na celu wskazanie drogi, którą mogą udać sie osadzeni po opuszczeniu murów jednostki penitencjarnej, gdzie i jaką formę pomocy mogą otrzymać. 

Osadzeni w trakcie spotkania otrzymali między innymi informacje nt. dotacji z PUP na otworzenie własnej firmy.

Spotkanie doradcze zostało zorganizowane przez wychowaców ds. pomocy postpenitencjarnej i KO w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Tekst i zdjęcia: kpt Krzysztof Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej