W dniu 8 Listopada 2023r. w Ministerstwie Zdrowia miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń.

W dniu 8 Listopada 2023r. w Ministerstwie Zdrowia miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przedstawicielom służb zrzeszonych w Federacji Klubów Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych RP.

Wśród wyróżnionych była nasza funkcjonariuszka, ppor. Monika Zapert, starszy psycholog działu penitencjarnego i Koordynator Klubu HDK Legion przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Podczas uroczystości Pani Minister Zdrowia Katarzyna Sójka podziękowała funkcjonariuszom za ich ogromny wkład w usprawnianie ochrony zdrowia podkreślając znaczącą rolę krwiodawstwa i jego propagowania.

W uroczystości wzięli również udział: Pani Dyrektor Narodowego Centrum Krwi – dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek oraz Dyrektorzy Centrów Krwiodawstwa, w tym Pani Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – lek. Ewa Kłosińska.

Foto: Ministerstwo Zdrowia


Zastępca Rzecznika Prasowego Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Maximilian Pokorski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej