Wydawany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie miesięcznik “Zamczysko“ zajął II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za Kratą” organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu

     Spośród 24 gazet zgłoszonych do konkursu miesięcznik “Zamczysko“ uplasował się na II miejscu, pobijając swój wynik z roku 2015 kiedy to zajął VIII miejsce. W związku z tym Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Szczecinie Pan Jarosław Giecewicz wręczył uczestnikom koła dziennikarskiego dyplomy uznania. Należy przypomnieć, że "Zamczysko” to miesięcznik wydawany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie od ponad 10 lat. Do chwili obecnej wydano 118 miesięczników. Nakład wynosi ok. 85 egzemplarzy miesięcznie. Gazetka wydawana jest w ramach realizacji programu readaptacyjnego "Zamczysko" i działalności koła dziennikarskiego. Uczestniczy w nim 9 skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności. Opiekunem koła jest wychowawca ds. KO i sportu st. szer. Tomasz Gajda.

Rzecznik Prasowy Dyrektora zakładu Karnego w Nowogardzie

por. Przemysław Sońtka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej