W dniach 26-28 kwietnia 2024r. funkcjonariusze naszej jednostki wzięli udział w XVI Ogólnopolskich Warsztatach Niesienia Posłania AA do zakładów karnych i aresztów śledczych, które odbyły się na Górze Świętej Anny.

Tegorocznym organizatorem warsztatów był Region AA Katowice oraz Rada Powierników Służby Krajowej AA. W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele OISW Katowice oraz OISW Opole, a także wielu funkcjonariuszy z jednostek penitencjarnych z całej Polski. Podczas spotkania omawiana była szeroko rozumiana współpraca Służby Więziennej ze wspólnotą AA. Ponadto przedstawiciele wspólnoty AA dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniami związanymi z niesieniem posłania do jednostek penitencjarnych. W trakcie warsztatów swoją perspektywę przedstawili również członkowie wspólnoty AA z różnych krajów. W ramach warsztatów odbywały się także mityngi otwarte, dostępne dla wszystkich uczestników. Naszą jednostkę reprezentowali opiekunowie grupy AA: ppor. Monika Zapert, ppor. Piotr Wroński oraz szer. Dominika Sołowiej.

Zakład Karny w Nowogardzie od wielu lat współpracuje ze Wspólnotą AA. Mityngi zamknięte odbywają się regularnie, raz w tygodniu. Grupa liczy 20 osadzonych, a w spotkaniach uczestniczą także przedstawiciele Wspólnoty AA z różnych grup wolnościowych. Raz na kwartał organizowane są również mityngi otwarte/spikerskie, w których udział biorą również zaproszeni goście, w tym rodziny osadzonych, które wspierają ich w trzeźwości i pracy nad sobą. Aktualnie w ZK Nowogard czterech osadzonych korzysta ze sponsorowania, w ramach którego odbywają się spotkania indywidualne, w trakcie których tzw. sponsorzy AA przeprowadzają naszych skazanych przez Program 12 Kroków. Cyklicznie mają również miejsce spotkania informacyjne z koordynatorem regionalnym Wspólnoty AA. Nie ulega wątpliwości, że współpraca ze Wspólnotą AA jest już nieodłączną częścią procesu resocjalizacji naszych osadzonych. Z tego względu Dyrekcja naszej jednostki od lat wspiera tego typu oddziaływania i stwarza możliwość do aktywnej pracy osadzonych uzależnionych nad swoim trzeźwieniem, a tym samym nad zmianą swojego życia.

 

Tekst i foto: ppor. Monika Zapert

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej