W dniu 10 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie ppłk Andżelika Gołaszewska spotkała się z Burmistrzem Nowogardu - Michałem Wiatrem.

Tematem rozmów była głównie współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Nowogardzie a Urzędem Miejskim w Nowogardzie.

Efektem spotkania jest wznowienie prac społecznych wykonywanych przez osadzonych, na co dzień odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, na rzecz samorządu. 
Już wkrótce osadzeni zostaną skierowani m. in. do prac porządkowych oraz pomocniczych w Domu Pomocy Społecznej. 

Beneficjentem korzyści ze współpracy będzie zarówno samorząd, który otrzyma dodatkowe ręce do pracy, jak również nasza jednostka, która poprzez pracę, będzie mogła skutecznie oddziaływać na osadzonych.


por. Maximilian Pokorski
foto: Urząd Miejski w Nowogardzie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej