W dniu 29 listopada w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu, odbyła się podniosła uroczystość wręczenia aktów nadania wyższych stopni Służby Więziennej.

Uroczystościom przewodniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki. Jak sam przyznał, w takich momentach trudno wyzbyć się wzruszenia i osobistych analogii do przebytej drogi zawodowej. Osobom awansowanym złożył gratulację życząc jednocześnie, by przyznane awanse były tylko jednym z kolejnych etapów rozwoju zawodowego. Wyznał, że jest przekonany co do tego, że staną się one motywacją do dalszego zaangażowania w pracę i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w naszej trudnej i pełnej wyzwań służbie.
Ogółem awansowanych na wyższe stopnie służbowe w sądeckim więzieniu zostało 30 osób. Cztery z nich zostały awansowane do stopnia majora SW, jeden funkcjonariusz do stopnia kapitana SW, pięć osób zostało nominowanych do stopnia starszego chorążego SW, trzech funkcjonariuszy awansowano na stopień starszego sierżanta sztabowego, ośmiu otrzymało stopień sierżanta sztabowego, natomiast dla ośmiu naszych koleżanek i kolegów był to pierwszy awans w służbie - na starszych szeregowych Służby Więziennej.

Zdjęcia: mjr Dariusz Janik
Tekst: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej