Zwieńczeniem kilkumiesięcznych szkoleń stało się uzyskanie przez naszą koleżankę i dwóch kolegów wyższych stopni służbowych w kolejnych korpusach naszej formacji.

Troje naszych funkcjonariuszy po ukończonych szkoleniach w COSSW w Kulach i Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie i złożeniu egzaminów końcowych ukończyło ten etap swojej drogi zawodowej. Nasza koleżanka Anna Kulig, na co dzień pielęgniarka ZK w Nowym Sączu, została awansowana do stopnia młodszego chorążego SW. Podobnie Włodzimierz Sromek, który pełni w naszej jednostce funkcję wychowawcy uzyskał analogiczny awans na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Natomiast Kamil Zaręba funkcjonariusz działu ochrony, kończąc szkolenie zawodowe w korpusie podoficerskim, uzyskał stopień kaprala SW. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. W tych trudnych czasach każdy awans przynosi satysfakcję, zarówno samym absolwentom jak i kierownictwu jednostki, dla którego zadowolenie podległych funkcjonariuszy i możliwość ich rozwoju zawodowego, mają kluczowe znaczenie w budowaniu właściwej atmosfery i stanowią realną motywację dla funkconariuszy.

Zdjęcia: mł.chor. Włodzimierz Sromek
Tekst: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej