Na przełomie maja i czerwca dla osób chętnych, zarejestrowanych w nowosądeckich urzędach pracy zorganizowaliśmy dwa spotkania, mające na celu zapoznanie z możliwością zatrudnienia w SW.

Odbyły się one w Powiatowym Urzędzie Pracy i Sądeckim Urzędzie Pracy. Ogółem wzięło w nich udział około 30 osób w różnym wieku, z przewagą tych poszukujących swojej pierwszej pracy. Dla uczestników była to możliwość uzyskania rzetelnych informacji o stabilnej i dającej możliwość stałego rozwoju formacji. Przedstawiliśmy historię i aktualny stan Służby Więziennej i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Krótko omówiliśmy zadania i uprawnienia SW. Potencjalnych ,, kandydatów” zapoznaliśmy ze specyfiką służby z podziałem na poszczególne działy, z krótką charakterystyką zadań i koniecznych predyspozycji wymaganych do ich realizacji. Z uwagi na zainteresowanie uczestników przybliżyliśmy informację o warunkach progowych umożliwiających aplikowanie o zatrudnienie w SW, ze szczególnym uwzględnieniem niekaralności kandydata, posiadania minimalnie średniego wykształcenia oraz dobrego stanu zdrowia. W formie prezentacji, przy wykorzystaniu strony internetowej, udzieliliśmy praktycznych wskazówek pomocnych w przeglądaniu ofert pracy w SW, z wykorzystaniem zakładki REKRUTACJA. Szczególnie pozytywnym zaskoczeniem dla potencjalnych kandydatów, był szeroki wachlarz przywilejów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej między innymi takich jak:

 • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach słuzby,
 • zasiłku na zagospodarowanie,
 • prawa do kwatery służbowej,
 • pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego,
 • zwrotu kosztów przejazdu,
 • nagród rocznych i uznaniowych,
 • dopłat do wypoczynku,
 • nagród jubileuszowych,
 • doliczania do wysługi lat pracy z ,, cywila”,
 • dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwa,
 • wypłat z tytułu ,,nadgodzin”,
 • dodatkowego urlopu (po 10 latach 5 dni, po 15 latach 9, a po 20 latach służby 13 dni dodatkowego wypoczynku).

Wierzymy i jesteśmy przekonani, że uczestnicy rozważą w przyszłości naszą ofertę, a pozyskanymi informacjami podzielą się ze swoimi znajomymi i bliskimi.
Zachęcamy do kontaktu z działem kadr ZK w Nowym Sączu pod numerem telefonu: 18 448 56 05.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej