Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu wziął udział w otwarciu poruszającej wystawy poświęconej pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych poległych i zmarłych, a także ciężko rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i pełnienia służby w misjach poza jego granicami.

“Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” - szósta edycja tej wystawy zagościła w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem. W piątek 24 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, w którym wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu wraz z delegacją funkcjonariuszy. Wystawa powstała w związku z realizowaną przez Fundację Dorastaj z Nami kampanią społeczną pod tym samym hasłem, a jej koordynatorem jest wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Pani Iwona Mularczyk. Wystawa jest hołdem pamięci, głosem podziękowania i podziwu dla ludzi służb. Zwraca uwagę odbiorców z tragicznych wydarzeń, które zapoczątkowały trudną historię dzieci, na ich obecną sytuację. Prezentuje sylwetki podopiecznych, pokazuje jak poradziły sobie z żalem i bólem po stracie rodzica, jak odkryły swoje pasje i dorosły do nowego życia. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady oraz pokaz sprzętu służb mundurowych. Rzecznik naszej jednostki poprowadził prelekcję, przybliżającą gościom specyfikę służby - omówił jej strukturę i cele, trudności i niebezpieczeństwa ściśle wiążące się z realizacją zadań służbowych ale przedstawił również pozytywne jej aspekty zwłaszcza zaszczyt jakim jest służba Ojczyźnie i praworządności. Dla funkcjonariuszy Służby Więziennej tegoroczna wystawa ma szczególny wydźwięk, odbyła się bowiem dwa dni po rocznicy tragicznego wydarzenia. W pamięci wszystkich trwa bowiem wspomnienie tragicznej śmierci naszej koleżanki mjr Bogumiły Bieniek-Pasierb z Zakładu Karnego w Rzeszowie, która zginęła podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Fot. mł. chor. Agnieszka Pantera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej