Kolejne spotkanie z uczniami szkoły podstawowej odbyło się w miejscowości Stańkowa, nieopodal Łososiny Dolnej.

Zajęcia, co dało się zauważyć było dla tej niewielkiej szkoły ważnym wydarzeniem. Możliwość dotarcia z naszym przekazem, była połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Młodzież z uwagą wysłuchała przygotowanej prezentacji i komentarzy do niej, obejrzała film dotyczący Służby Więziennej i zadań na niej spoczywających. Pojawiły się pytania, których nie pozostawiliśmy bez odpowiedzi. Młodzi ludzie mogli także poznać, a nawet przymierzyć sprzęt ochrony osobistej i środki przymusu bezpośredniego, który specjalnie na zajęcia prowadzący przywieźli do placówki. Na zakończenie zajęć była okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć w towarzystwie kadry i funkcjonariuszy. Miłym akcentem były złożone przez Panią Dyrektor Danutę Bednarek podziękowania przekazane realizatorom i certyfikat udziału w Programie wręczony gospodarzom.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcie: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej