Rozpoczęto kolejną edycję programu edukacji prawnej dla młodzieży w sądeckim więzieniu. Pierwszą szkołą, z którą zrealizowano zajęcia na terenie jednostki był Zespół Szkół nr 3 im. Bolesław Barbackiego w Nowym Sączu.

Zrealizowane w dniu 3 października spotkanie, było jednym z kilku zajęć zaplanowanych dla tej szkoły. Uczniowie (głównie dziewczęta) z zainteresowaniem obejrzeli i wysłuchali przygotowanej prezentacji. Odtworzony został także film promujący Służbę Więzienną, ukazujący zakres działań naszej formacji, której zadania wykraczają poza zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i samym osadzonym. Goście mogli również zobaczyć miejsca w których realizowane są widzenia, kaplicę więzienną, salę posiedzeń Sądu Penitencjarnego i place spacerowe dla więźniów. Było wiele pytań dotyczących służby i samych osadzonych. Dla wielu osób uczestniczących w zajęciach, była to okazja do zapoznania się z rolą i wagą działań realizowanych przez Służbę Więzienną.

Tekst: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej