W dniu 11 stycznia bieżącego roku w ramach zajęć prewencyjno-edukacyjnych odbyło się na terenie jednostki penitencjarnej spotkanie z młodzieżą z popularnej „Jedynki”.

W zajęciach udział wzięła młodzież żywo zainteresowana problematyką. Wszak wśród absolwentów tej znamienitej szkoły, jest wielu prawników, polityków czy też funkcjonariuszy służb mundurowych. Duże zainteresowanie wśród młodzieży wywołała tematyka związana z bezpieczeństwem na terenie jednostki samych funkcjonariuszy, ale także osób pozbawionych wolności. Uzasadnione zainteresowanie wzbudzali skazani na długoterminowe kary pozbawienia wolności, sposób rozmieszczania skazanych, choćby z uwagi na przynależność do grup nieformalnych oraz zakres i charakter prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Pojawiły się pytania dotyczące kierowania skazanych do zatrudnienia i nauczania. Obalono także niektóre mity związane z więzieniem, jak nasilona agresja wśród osób pozbawionych wolności, czy nieprawdziwe informację dotyczące udzielanych przez Sądy Penitencjarne warunkowych przedterminowych zwolnień na podstawie tzw. „dobrego zachowania”. Oczywiście omówiono zagadnienia prawne w oparciu o przygotowaną prezentację, uwydatniając czynniki wpływające na zachowania przestępcze oraz przeprowadzono charakterystykę przestępstw, których najczęściej dopuszczają się osoby młodociane.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcie: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej