Podobnie jak w roku ubiegłym w auli Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja pt.” Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu lądowego”.

Tegoroczne spotkanie miało na celu omówienie stanu bezpieczeństwa, zagrożeń i wyzwań dla zapewnienia odpowiedzialnego poruszania się po drogach. Organizatorami konferencji była Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA. Dzięki niej międzyinstytucjonalnie poruszono kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Temat niezwykle ważny dla ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, który ma swoje znaczenie także w działaniach resocjalizacyjnych i prewencyjnych prowadzonych przez Służbę Więzienną. W związku z tym wzięliśmy w niej swój udział w charakterze gości, poszerzając swoją wiedzę w tym zakresie, z zamiarem jej wykorzystania w zadaniach realizowanych przez naszą formację.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: Wykorzystano zdjęcia z oficjalnej strony ANS w Nowym Sączu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej