Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowym Sączu zorganizowali zbiórkę pieniędzy na rzecz rodziny ukraińskiej, która znalazła schronienie u naszego kolegi na co dzień funkcjonariusza działu ochrony.

Z inicjatywy dyrektorów jednostki i przy wsparciu ze strony załogi Zakładu Karnego w Nowym Sączu, zorganizowano wśród pracowników akcję wsparcia materialnego dla rodziny uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy schronienie znaleźli u naszego kolegi mł. chor. Krzysztofa Platy. Uznano, że okres Świąt Wielkanocnych ma szczególny charakter, w którym nie powinniśmy zapominać o osobach w gorszym niż my sami położeniu. Aktualnie, to osoby zza wschodniej granicy z terenów objętych wojną, wymagają naszej pamięci i wsparcia moralnego, ale także w miarę możliwości - materialnego. W wyniku akcji zebrano kwotę 1285 złotych, za które to pieniądze zostały zakupione najbardziej potrzebne im produkty. Całość przekazano matce rodziny - młodej kobiecie, która z dwiema małymi córkami zamieszkuje u Krzysztofa i Jadwigi niedaleko Nowego Sącza. Jeśli udało się nam przynajmniej w niewielkim stopniu przynieść odrobinę radości, to bardzo się cieszymy i przy tej okazji zachęcamy też innych o dostrzeganie osób w potrzebie.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej