W dniu dzisiejszym Służba Więzienna zawarła porozumienie z Zespołem Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach, legitymując wspólne wysiłki w ramach edukacji młodzieży i promocji wśród niej wartości patriotycznych i samej Służby Więziennej.

Uroczystość odbyła się w siedzibie ZS w Marcinkowicach. Wzięli w niej udział Dyrektorzy obu placówek, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz reprezentujący Organ Prowadzący Szkołę – Powiat Nowosądecki - Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski. Celem porozumienia jest współpraca w realizacji innowacji pedagogicznych propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Strony zobowiązały się do:

  • Kształtowania i propagowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej i służby w Służbie Więziennej wśród młodzieży szkolnej;
  • Zapoznanie z bieżącą ofertą szkolnictwa i służby w Służbie Więziennej;
  • Popularyzacji działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolnej;
  • Wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału Służby Więziennej;
  • Zapoznanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Służby Więziennej;
  • Krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki wręczył Pani Dyrektor ZS im. W. Orkana w Marcinkowicach mgr Iwonie Sikorskiej grawerton z logo Służby i ZK w Nowym Sączu, co stanowiło sympatyczną puentę tej pożytecznej inicjatywy.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcie: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej