W Zakładzie Karnym w Nowym Sączu w ramach ćwiczeń pojawiły się specjalistyczne wozy strażackie, a teren wokół więzienia zabezpieczali liczni funkcjonariusze policji.

W związku z ogłoszonym o godzinie 5 alarmem, funkcjonariusze w trybie pilnym wstawili się do jednostki. Okazało się, że sytuacja jest dynamiczna, a osadzeni eskalują zachowania godzące w porządek i bezpieczeństwo zakładu karnego. Podjęto działania w którym wykorzystano mediatorzy, jednak nie uspokoiło to nastrojów i zamiarów osadzonych. Wskutek podpalenia przedmiotów palnych w celi mieszkalnej, niezwłocznie rozpoczęto ich ewakuację. Jednocześnie zwrócono się o wsparcie w ramach zabezpieczenia wokół jednostki ze strony Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i w związku z zagrożeniem pożarowym na terenie więzienia do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Po przybyciu wozów PSP rozpoczęła się akcja mająca na celu eliminacje zagrożenia pożarowego. W trakcie przeprowadzania jednego z osadzonych z pawilonu zagrożonego pożarem rozpoczął on próbę ucieczki. Została ona udaremniona wskutek szybkiej reakcji funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, wspieranej przez psa służbowego. Osadzony został obezwładniony i przeprowadzony w bezpieczne miejsce. Jednocześnie wezwano do niego funkcjonariusz służby zdrowia, celem określenia jego ewentualnych urazów. Nie stwierdził on jednak żadnego uszczerbku na zdrowiu skazanego. Jednostka PSP przy pomocy wysięgnika wysokościowego dokonała sprawdzenia powierzchni dachu i fotowoltaiki pod kątem zagrożenia pożarowego. Po jego wykluczeniu zarówno straż pożarna jak i policja opuściły teren więzienia i bezpośrednio do niego przylegający. Dyrektor odwołał alarm i przywrócony został zwykły tryb działania jednostki. Dla pełnego uspokojenia czytających dodam, że były to tylko ćwiczenia. Jak ocenia Dyrektor ppłk Łukasz Chruślicki dowodzący ćwiczenia-przebiegły one bez zakłóceń, w oparciu o założony scenariusz. Reakcje funkcjonariuszy były prawidłowe, a współdziałanie ze służbami spoza jednostki było efektywne. Jak powiedział Dyrektor, takie akcje mają na celu przygotowanie funkcjonariuszy na różne sytuacje, szybkie i oparte o przepisy decyzje oraz eliminację błędów i uchybień, które mogą się pojawiać w sytuacjach niestandardowych. Dyrektor podziękował podległym mu osobom oraz funkcjonariuszom służb wspierających i motywował do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i unikania rutyny. Dodał, że niezwykle istotny jest czynnik ludzki, który w środowisku więźniów może być szczególnie nieprzewidywalny i niebezpieczny.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej