W ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” trzy grupy uczniów tej kultowej sądeckiej szkoły spotkały się z funkcjonariuszami Służby Więziennej.

W pierwszych zajęciach na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu wspólnie z uczniami osobiście wzięła udział Pani Dyrektor mgr inż. Ewa Zielińska. Wyraziła opinię, że takie zajęcia mają sens, a przekazane informację będą dla jej uczniów przestrogą w ich dorosłym życiu. Wspólnie wyraziliśmy też pogląd, że dotyczy to nie tylko zagrożeń przestępczością kryminalną, ale także przestępstwami nieumyślnymi, jak choćby tymi związanymi z ruchem drogowym. Tematyka ta winna być szczególnie bliska osobom, których kierunek kształcenia jest bardzo blisko związany z transportem i bezpiecznym poruszaniem się po drogach. Jest oczywistym, że prócz zagadnień prawnych i tych związanych z wykonaniem kary pozbawienia wolności, zainteresowanie młodzieży skupione było na populacji przebywających w izolacji więźniów i możliwością konfrontacji ich wyobrażeń o więźniach ze stanem faktycznym w tym ich wyglądem. Zaskoczeniem byli pracujący więźniowie, właściwie wykonujący polecenia przełożonych, nie odbiegający niczym szczególnym od osób spotykanych na naszych ulicach. Reasumując wypada mieć nadzieję, że wizyta wszystkich grup tej sympatycznej młodzieży będzie jedyną w tym miejscu, chyba, że ktoś z obecnych zdecyduje się w przyszłości związać swoje losy z pracą w Służbie Więziennej. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i młodzieży życzymy wszelkiej pomyślności i samych odpowiedzialnych i dobrych decyzji.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcie: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej