W dniu 3 kwietnia w tutejszej jednostce odbyła się uroczystość ślubowania złożonego przez funkcjonariuszy, którzy zasilili załogę naszej jednostki.

Czworo nowych funkcjonariuszy złożyło przed Dyrektorem Zakładu Karnego w Nowym Sączu uroczyste ślubowanie, które stanowi dla nich nowy etap kariery zawodowej. W krótkim do nich słowie ppłk Łukasz Chruślicki życzył nowo przyjętym wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby, zaznaczając jednocześnie jej szczególny charakter pełen wyzwań, ale i satysfakcji. Zaakcentował znaczenie Służby Więziennej jaką pełni ona w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw. Dyrektor zapewnił o swoim osobistym wsparciu, ale też gotowości pomocy ze strony bezpośrednich przełożonych i starszych stażem kolegów, przy wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczenia. Wśród nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą dział ochrony znalazła się jedna funkcjonariuszka, która jest już czwartą panią w dziale ochrony tutejszej jednostki.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej