Zakład Karny w Nowym Sączu aktywnie włączył się w świętowanie odzyskania w 1918 roku wolności, po mrocznym okresie zaborów i zniewolenia.

W dniu 8 listopada braliśmy udział w mszy świętej w intencji mieszkańców Nowego Sącza. Po jej zakończeniu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, połączona z wręczeniem wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta i regionu.

W ramach obchodów odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada wspólnie z innymi służbami i przedstawicielami władz państwowych i samorządowych uczestniczyliśmy w uroczystej mszy za ojczyznę w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza. Po niej nastąpiła część artystyczna, wzbogacona wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Odbyło się to  w symbolicznym dla sądeczan miejscu, jakim jest Dąb Wolności na miejskich plantach. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

12 listopada Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu wziął udział w obchodach upamiętniających odzyskanie niepodległości w Korzennej pod Nowym Sączem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych na czele z Wiceministrem Spraw Zagranicznym Arkadiuszem Mularczykiem. Obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Oczywiście nie zabrakło władz lokalnych i reprezentantów ościennych gmin.

13 listopada uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy dedykowanej księdzu ppłk. Andrzejowi Niwie, który w trakcie swojego aktywnego życia kapłańskiego i żołnierskiego pełnił posługę m.in. w Parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Uroczystość miała Państwowy charakter.

Ksiądz ppłk Andrzej Niwa urodził się 26 listopada 1900 roku w Chechłach koło Ropczyc. 29 czerwca 1923 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Od 1 sierpnia 1923 roku był wikariuszem w parafii pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 1 lutego 1931 roku otrzymał powołanie do służby czynnej w Wojsku Polskim. Skierowano go do Korpusu Ochrony Pogranicza. 27 lipca 1939 roku został proboszczem parafii wojskowej pw. Św. Wojciecha w Tarnowie. Nie jest znany jego przydział we wrześniu 1939 roku. Po 17 września 1939 roku w nieustalonych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzono go w obozie jenieckim na zamku w Złoczowie. Zamordowany przez sowietów w Charkowie. Awansowany do stopnia podpułkownika w dniu 5 października 2007 roku .

Cześć Jego pamięci!

 

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: Sądeczanin info.
Urząd Gminy Korzenna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej