Zakład Karny w Nowym Sączu reprezentował Służbę Więzienną w ramach akcji pod hasłem „Łączą nas drzewa” zorganizowanej w gminie Chełmiec na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz.

Celem tej szczytnej inicjatywy było upamiętnienie naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II i pozostawienie w postaci 600 nasadzeń jarząba brekini, żywego pomnika dla kolejnych pokoleń Polaków i Sądeczan rozkochanych w naszej niepowtarzalnej przyrodzie. Wśród biorących udział w akcji należy wymienić wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarkę, posłów, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych i leśników, mediów i szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Każdy z uczestników chętnie i z dużym zapałem chciał dołożyć swoją własną cegiełkę, w powstaniu tego symbolicznego ale i materialnego dziedzictwa. Tym bardziej cieszymy się, że w tym dostojnym gronie nie zabrakło i naszej formacji, która chętnie i aktywnie bierze udział w prospołecznych inicjatywach.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: RDN Małopolska, st. sierż. szt. Jacek Mordarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej