W ramach edukacji obywatelskiej w Sali im. Romana Sichrawy w MCK Sokół w Nowym Sączu zrealizowano spotkanie ze słuchaczami Stowarzyszenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie z sądeckimi seniorami

 
W ramach edukacji obywatelskiej w Sali im. Romana Sichrawy w MCK Sokół w Nowym Sączu zrealizowano spotkanie ze słuchaczami Stowarzyszenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zrealizowana prelekcja była dobrą okazją do zaprezentowania naszej formacji, jej znaczenia w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i realizowanych przez nas działań. Prócz przedstawienia podstawowych zadań ciążących na Służbie Więziennej, omówione zostały zagadnienia związane z dbałością Służby Więziennej o historię i tradycję, edukację młodzieży i wkład w działania na rzecz lokalnego środowiska. Zaskoczeniem dla uczestników było zaangażowanie SW w działalność prospołeczną, polegającą choćby na kierowaniu osadzonych i koordynowaniu prac porządkowych na sądeckich nekropoliach i w miejscach pamięci czy ich angażowanie do działań proekologicznych takich jak porządkowanie terenów zielonych i zbieranie odpadów w sądeckich lasach. Nie obyło się też bez informacji prewencyjnych o zagrożeniach ze strony środowisk przestępczych, dla których celem mogą być w szczególności osoby starsze, nie zawsze świadome pomysłowości amatorów cudzej własności. Spotkanie cieszyło się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a dla chętnych którzy pragną lepiej poznać środowisko naszej służby, przewidziano na kwiecień wizytę w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej