W oparciu o porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Zakładem Karnym w Nowym Sączu odbył się cykl zajęć mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracowników sądeckiego MOPS-u.

Zajęcia z zakresu samoobrony i zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przeprowadzili funkcjonariusze krakowskiego oddziału Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Wzięło w nich udział 61 osób w ramach 6 sesji zajęciowych. Miały one charakter teoretyczno-praktyczny. Uczestnicy z których większość stanowiły kobiety mogli dowiedzieć się jakie zagrożenia w ich codziennych kontaktach są najbardziej realne i jak postępować w sytuacji trudnej. Demonstrowano techniki samoobrony i szkolono z podstaw stosowania ich w zdarzeniach, które potencjalnie mogą się zdarzyć w ramach wykonywanej pracy. Uczestnicy i kierownictwo placówki zgodnie przyznali, że zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny, a jednocześnie przebiegały w miłej i bezstresowej atmosferze. Kierownictwo MOPS w Nowym Sączu liczy na to, że w przyszłości będą mogli liczyć na podobne wsparcie ze strony Służby Więzieniej, a dzięki temu pracownicy Ośrodka będą bardziej bezpieczni i przygotowani do działania na wypadek wystąpienia wobec nich zachowań agresywnych. My ze swej strony życzymy uczestnikom, by zdobytej wiedzy i umiejętności nie musieli nigdy wykorzystywać w praktyce, a jedynie przyczyniły się do większego komfortu wykonywanej przez nich pracy.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej