Kontynuując program „W SŁUŻBIE PRAWU” udział w zajęciach wzięła młodzież z Mszany Dolnej, inaugurując kolejny rok jego realizacji.

Uczestnicy mieli jedyną w swym rodzaju okazję uczestniczyć w zajęciach prewencyjnych w miejscu, w którym realizowana jest kara pozbawienia wolności oraz środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec osób naruszających ramy kodeksu karnego i innych regulujących życie społeczne ustaw. Dzięki temu uczestniczyli między innymi w przygotowanej prezentacji przybliżającej podstawowe zagadnienia prawne zakresu kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Ponadto przyjrzeli się pracy i służby funkcjonariuszy, wykonywanym przez nich zadaniom oraz mogli zobaczyć miejsca takie jak: sale widzeń, kaplicę więzienną czy salę posiedzeń Sądu Penitencjarnego. Mieli także możliwość uzyskania informacji o tym jak Służba Więzienna prowadzi resocjalizację skazanych i jak motywuje ich do aktywności w tym zakresie. Padły także informacje dotyczące indywidualizacji kary pozbawienia wolności i humanitarnego jej wykonywania, w oparciu o obowiązujące przepisy i kulturę osobistą funkcjonariuszy, na której mają się wzorować osoby pozbawione wolności.


Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcie: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej