W związku z inauguracją nowego roku szkolnego i oddaniem do użytku wyremontowanego internatu w Zespole Szkół w Marcinkowicach, wzięliśmy udział w tych ważnych dla placówki i regionu uroczystościach.

Zespół Szkół w Marcinkowicach jest placówką szczególną, która od wielu lat współpracuje z naszą jednostką penitencjarną. Jej wyjątkowy charakter nadaje profil mundurowy, przygotowujący młodych ludzi do pracy w służbach mundurowych, w tym także w naszej formacji. Uczniowie placówki biorą udział w spotkaniach na terenie naszej jednostki, zapoznając się ze specyfiką służby, jej zadaniami w ramach szeroko rozumianej resocjalizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. W trakcie spotkań młodych ludzi zachęcamy do rozważenia możliwości związania swojej przyszłości z SW i ewentualnej kontynuacji nauki w ramach oferty WSMS w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym przewidujemy cztery spotkania, w tym jedno promujące zatrudnienie w SW z klasą czwartą na terenie szkoły w Marcinkowicach. Warto zwrócić uwagę na obustronne korzyści wzajemnej współpracy, co podkreślają zarówno Dyrektor ZS w Marcinkowicach Pani mgr Iwona Sikorska, pedagog szkolny mgr Dariusz Czerwiński oraz Dyrektor ZK w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki. W uroczystościach inauguracyjnych, w której udział wzięło wielu dostojnych gości oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, Służbę Więzienną reprezentował kpt. Marcin Berdychowski.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: portal Sądeczanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej