Służba Więzienna w ramach pamięci historycznej podjęła działania mające na celu uporządkowanie pomnika ofiar II wojny światowej w miejscu straceń nad rzeką Dunajec.

Obelisk nad których opiekę sprawuje Zakład Karny w Nowym Sączu jest miejscem historycznym, który swoją wymową ma przypominać spacerującym tam licznie osobom o nie tak odległych i mrocznych czasach, kiedy ludzie tracili życie za swoje pochodzenie, poglądy, przekonania lub całkiem bez powodu za to, że byli Polakami. Naszym obowiązkiem i przywilejem jest dbałość o pomnik, co systematycznie i z należytą starannością czynimy. Przy okazji wykonywanych porządków osadzeni otrzymali od wychowawcy sprawującego nadzór nad pracami, informacje o okupacji niemieckiej na terenie Nowego Sącza i o represjach jakie okupant stosował od początku swojej bytności na Sądecczyźnie wobec polskich patriotów i samorządowców oraz zwykłych obywateli.

Tekst: mjr Dariusz Janik
zdjęcia: st. chor. Marcin Obrzut

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej