Służba Więzienna gościła przyszłych maturzystów z Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu w jednostce penitencjarnej. Jej celem było podniesienie wiedzy z zakresu prawa i uświadomienie konieczności jego przestrzegania.

Zajęcia pozwoliły na przybliżenie młodzieży podstawowych zagadnień prawnych, czynników kryminogennych i konsekwencji wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych i przestępczych. Spotkanie z tą grupą młodzieży odbyło się także w zeszłym tygodniu nas terenie szkoły, ale miało ono na celu promocję służby i przybliżenie zadań spoczywających na Służbie Więziennej. Tradycyjnie w trakcie dzisiejszych zajęć, prócz części teoretycznej przeprowadzono młodzież po terenie jednostki, dając możliwość wizytowania sal widzeń z uwzględnieniem zasad udzielania ich zróżnicowanych form. Omówiono również zabezpieczenia techniczno-ochronne wykorzystywane w warunkach zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Na zakończenie spotkania uczniowie wypełnili test sprawdzający pozyskane informacje oraz wręczono na ręce Pani Pedagog certyfikat udziału szkoły w programie „W SŁUŻBIE PRAWU”. Pomimo dużej liczebności grupy, zajęcia przebiegały w atmosferze skupienia, a młodzież starała się aktywnie w nich uczestniczyć.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej