Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w dniu 5 września na terenie KMP w Nowym Sączu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom nowego pododdziału.

Służbę od 1 września bieżącego roku rozpoczęło na Sądecczyźnie 45 funkcjonariuszy nowo utworzonej kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Przydzielone zostały dwa plutony policjantów, którzy będą stacjonować na terenie KMP w Nowym Sączu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 od złożenia uroczystego meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie – nadinsp. Michałowi Ledzionowi. Zapewnił on, że osoby skierowane do tych zadań to doświadczeni funkcjonariusze. Z całą pewnością uzyskane wsparcie jakim jest powołany pododdział, przyczyni się do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców Nowego Sącza i regionu. W uroczystościach wzięło udział wielu dostojnych gości, wśród których byli również Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Z uwagi na bliskie relacje i wzajemną współpracę KMP i ZK w Nowym Sączu nie mogło zabraknąć i naszej służby, którą reprezentował osobiście Dyrektor ZK w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: portal Sądeczanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej