Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Sączu w mijającym roku okazali się najlepszymi sportowcami w ramach rywalizacji drużynowej jednostek z Okręgu Krakowskiego.

Na sukces końcowy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowym Sączu złożyły się poszczególne wyniki drużynowe w różnych dyscyplinach sportowych. Wyliczając uzyskane przez nas wyniki należy wymienić:

  • drugie miejsce w wieloboju pożarniczym,
  • pierwsze miejsce w marszobiegu terenowym,
  • drugie miejsce w biegach przełajowych,
  • pierwsze miejsce w strzelaniu,
  • drugie miejsce w rywalizacji w ramach technik interwencyjnych,
  • czwarte miejsce w piłce siatkowej.

Efektem poszczególnie uzyskanych wyników w rywalizacji było zwycięstwo w punktacji generalnej Okręgu Krakowskiego, dające ZK w Nowym Sączu zaszczytne pierwsze miejsce i tytuł najbardziej usportowionej jednostki w roku 2022. Satysfakcjonujące wyniki świadczą zarówno o dobrej kondycji fizycznej naszych zawodników, ale także o zaangażowaniu w godne reprezentowanie jednostki i umiejętne współdziałania w ramach postawionych sobie celów. To cieszy, tym bardziej, że praca z osadzonymi, aby przynosiła pożądane efekty musi mieć charakter działań wspólnych. Uczestnicy poszczególnych zawodów sportowych zgodnie podkreślają dobrą atmosferę w trakcie organizacji i przebiegu imprez, chwalili udzielane sobie wsparcie i opiekę koordynatora drużyny por. Dariusza Polichta, a także przychylności ze strony kierownictwa jednostki. Zastępca Dyrektora ZK w Nowym Sączu mjr Sławomir Bogacz pogratulował i podziękował laureatom, życząc dalszych sukcesów sportowych i zawodowych oraz skierował życzenia świąteczne do nich samych i ich rodzin. Stwierdził, że skromnie liczy na kolejne sukcesy w przyszłorocznej edycji rywalizacji sportowych.

Zdjęcia: mjr Dariusz Janik
Tekst: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej