W dniu 4 marca 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Radosława Maczugę na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie.

Mjr Radosław Maczuga służbę rozpoczął we wrześniu 2007 roku na stanowisku młodszego wychowawcy w dziale penitencjarnym Zakładu Karnego w Nysie. Natomiast od sierpnia 2017 roku pełnił funkcję kierownika działu penitencjarnego w nyskiej jednostce. Następnie w maju 2020 roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu.

Mjr Radosław Maczuga ma wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe w zakresie Prawo Karne Wykonawcze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej