W dniach 04.11.2022r.-02.12.2022r. na terenie Zakładu Karnego w Nysie przeprowadzono pilotażowy program resocjalizacji poświęcony profilaktyce hazardu.

Celem głównym programu było ograniczenie ryzyka zaburzeń uprawiania hazardu wśród osób pozbawionych wolności uczestniczących w programie profilaktycznym. W programie wzięło udział 10 osadzonych wyselekcjonowanych przed Kadrę Penitencjarną Zakładu Karnego w Nysie którzy nie uprawiali hazardu w sposób ryzykowny, szkodliwy, a także nie są od niego uzależnieni.

Program składał się z dziewięciu 2 -godzinnych spotkań, prowadzony był przez przeszkolony zespół, zgodnie ze scenariuszami spotykań oraz z wykorzystanie materiałów przeznaczonych dla realizatorów oraz osób uczestniczących w programie.

                Korzyści wynikające z udziału w programie to ukształtowanie i wzmocnienie prozdrowotnych postaw wobec grania hazardowego, umiejętności psychospołecznych, zdrowych norm dotyczących grania hazardowego, aktywny udział w procesie resocjalizacji.

 

Tekst, zdjęcia: mł chor. Paweł Maciuch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej