3 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, realizowanego przez fundację "Brama" z Opola.

Jego koordynatorem jest Piotr Szwędrowski. Projekt skierowany jest do osób przebywających w zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych i terapeutycznych oraz przede wszystkim odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie kraju. Jego celem jest ułatwienie powrotu do społeczeństwa osobom, które weszły w konflikt z prawem, szczególnie młodym, borykającym się z problemami uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu i przemocy.

Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu osadzonych, składało się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono świadectwa Grzegorza, który przebył drogę walki z nałogami i odbywał w przeszłości karę pozbawienia wolności. W swoim przesłaniu przekazał osadzonym, w jaki sposób jeszcze na etapie odbywania kary pozbawienia wolności, można zacząć zmieniać swoje życie i zapracować na lepszą przyszłość. Drugą część wydarzenia stanowił koncert artysty i rapera o pseudonimie Augustyn. Dzielił się on nie tylko swoimi sukcesami, ale opowiadał też o przeszłości związanej z uzależnieniami. Dając tym samym nadzieję na zdrowie, samorealizację, rozwój talentów oraz motywację do przemian, na które nigdy nie jest za późno. W trzeciej części swoje świadectwo przedstawił Piotr, który w ciekawy sposób mówił o swoich przeżyciach w walce z samym sobą i ze swoimi słabościami. Na koniec uczestnikom spotkania rozdane zostały płyty CD z muzyką hip-hop z dobrym przekazem, książki o tematyce uzależnieniowej oraz materiały informacyjne związane projektem.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: por. Radosław Wierzbicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej