W ramach porozumienia o współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy Zakładem Karnym w Nysie i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie, studenci Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli możliwość zwiedzić naszą jednostkę penitencjarną.

 

W dniu 30 listopada 2022r. studentów wraz z opiekunem płk. w st. sp. mgr. Mirosławem Rasławskim (byłym Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie) po terenie jednostki oprowadzali mł. chor. Paweł Maciuch – Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Nysie oraz mł. chor. Milana Sobierska, Młodszy Wychowawca Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Nysie.

Zwiedzający mieli możliwość zobaczyć oddział mieszkalny, w którym zakwaterowane są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyjrzeć się z bliska pracy oddziałowego oraz wychowawcy. Zostali zapoznani także z warunkami bytowymi osadzonych oraz z prowadzonymi wobec nich formami oddziaływań resocjalizacyjnych.

Studenci mieli możliwość zwiedzenia funkcjonującego w warunkach więziennych Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkoły dla dorosłych oraz miejsca pracy osadzonych wewnątrz jednostki z branży metalowej.

Z takiej formy zajęć skorzystała grupa 26 studentów. Zyskali pełniejszy obraz funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej, że wielu z nich, zgodnie z kierunkiem kształcenia, zamierza w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych.

Przybliżono przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej, która jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podkreślono, że służba umożliwia podnoszenie kompetencji, rozwój osobisty poprzez m.in. kształcenie się w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i dalsze zdobywanie wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych.

Reprezentanci Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyli na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk Tomasza Pyry podziękowania z możliwość odwiedzenia Nyskiej jednostki penitencjarnej.

Tekst.: mł. chor. Paweł Maciuch

Zdjęcia: płk. w st. sp. mgr. Mirosław Rasławski, mł. chor. Paweł Maciuch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej