W ramach porozumienia o współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy Zakładem Karnym w  Nysie i  Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie, studenci V sem. Kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mieli możliwość zwiedzić naszą jednostkę penitencjarną.

      W dniu 23 stycznia 2023r. grupa  studentów wraz z wykładowcami WNS PANS w Nysie płk. w st. sp. mgr. Mirosławem Rasławskim (byłym Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie) oraz mgr Dariuszem Bednarzem po terenie jednostki oprowadzała mł. chor. Milana Sobierska, Młodszy Wychowawca Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Nysie oraz mł. chor. Mateusz Kodlewicz Młodszy Wychowawca Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Nysie.

      Specyfikę oddziału mieszkalnego przybliżył st. sierż. sztab. Radosław Pioterkiewicz, Starszy Oddziałowy Zakładu Karnego w Nysie,  zwiedzający mieli możliwość zobaczyć oddział mieszkalny, w którym zakwaterowane są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyjrzeć się z bliska pracy oddziałowego oraz wychowawcy. Zostali zapoznani także z warunkami bytowymi osadzonych oraz z prowadzonymi wobec nich formami oddziaływań resocjalizacyjnych.

      Studenci mieli możliwość zwiedzenia funkcjonującego w warunkach więziennych Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkoły dla dorosłych oraz miejsca pracy osadzonych wewnątrz jednostki z branży metalowej.

     Z takiej formy zajęć skorzystała grupa 27 studentów. Zyskali pełniejszy obraz funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej, że wielu z nich, zgodnie z kierunkiem kształcenia, zamierza w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych.

     Przybliżono przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej, która jest atrakcyjnym miejscem pracy.

     Podkreślono, że służba umożliwia podnoszenie kompetencji, rozwój osobisty poprzez m.in. kształcenie się w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i dalsze zdobywanie wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych.

 

Tekst. mł. chor. Paweł Maciuch

Zdjęcia: mł. chor. Milena Sobierska.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej