W dniu 14.11.2022r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie odbyło się spotkanie zespołu rekrutacyjnego Zakładu Karnego w Nysie z osobami bezrobotnymi poszukującymi pracy w celu przedstawienia informacji o prowadzonych naborach do Służby Więziennej

Urząd Pracy w ramach nawiązanej współpracy z Zakładem Karnym w Nysie przeprowadził kampanie informacyjną ,,Wstąp do służby więziennej”. Kampania został przeprowadzona w oparciu o massmedia, social media, ogłoszenia na ternie miasta Nysa.

Przeprowadzona kampania okazała się sukcesem, w spotkaniu z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Nysie uczestniczyło blisko 80 osób.  

Wydarzenie to stało się znakomitą okazją do zaprezentowania formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna. Zespól rekrutacyjny przybliżył przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej.

Wskazano m.in. na możliwość podnoszenia kompetencji, rozwój osobisty poprzez m.in. kształcenie się w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i dalsze zdobywanie wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych.

 

 Tekst. mł. chor. Paweł Maciuch

Zdjęcia: szer. Agnieszka Wilosowska – Bielak.

 

 

 

Rekrutacja do służby więziennej składa się z trzech etapów. Pierwszy to rozmowa kwalifikacyjna, drugi to testy sprawnościowe, a trzeci bada zdolność psychiczną kandydata.

By przystąpić do procesu rekrutacji, należy spełniać określone warunki. Do Służby Więziennej aplikować mogą osoby, które:

mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadają minimum średnie wykształcenie, posiadają pełnie praw publicznych, nie są skazani za przestępstwo umyślne, nie toczy się wobec nich postępowanie karne, przełożą rękojmię zachowania tajemnicy zawodowej.

Służba Więzienna oferuje:

Uposażenie początkowe dla strażnika

  • osoby do 26 roku życia netto : 3937,57 zł
  • powyżej 26 roku życia netto: 3669,57 zł

a dodatkowo:

  • pomoc finansową na zakup mieszkania ok. 54 000,00 zł
  • 13- stkę w wysokości pobieranego uposażenia
  • równoważnik za brak mieszkania
  • dopłatę do wczasów dla funkcjonariusza i członków rodziny w wysokości 420 zł/ os
  • urlop kształtujący się w następującym wymiarze:

po 10 latach – do wykorzystania 31 dni,

po 15 latach – do wykorzystania 35 dni,

po 20 latach – do wykorzystania 39 dni;

  • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, a w razie decyzji o pozostaniu nadal w służbie - dodatek w wysokości 1500 złotych miesięcznie, po 28, 5 roku w wysokości 2500 złotych miesięcznie.
  • oraz wiele innych profitów;

 

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do służby więziennej

Nie zwlekaj !!!, aktualne informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

lub pod numerem telefonu 774342709, 501547140

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej