W  jednostkach penitencjarnych w całym kraju realizowane są różnoraki programy resocjalizacji. W naszej jednostce w ostatnim czasie ruszył program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, poruszane zagadnienia skupiają się na tematyce patriotycznej.

W ramach zajęć kulturalno – oświatowych osadzeni wspólnie z wychowawcami odwiedzili opolską nekropolię gdzie spotkali się z lokalnym miłośnikiem historii. Dzięki jego uprzejmości mieli okazję poznać lokalizację miejsc spoczynku bohaterów walk o wolną Polskę ale także osób walczących pod Monte Cassino. Poznali też sylwetki ważnych dla opolan osób.

Dziękujemy za ciekawą lekcję historii oraz wsparcie prowadzonych oddziaływań.

opracowanie: ppor. Sylwia Smaga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej