Starszy Wychowawca Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim odwiedził szkoły podstawowe w naszym regionie.

W dniach 10-11.03.2022 roku odbyło się spotkanie w ramach doradztwa zawodowego z uczniami szkół podstawowych z Niezabitowa i Kowali Drugiej. Prelekcje prowadził starszy wychowawca działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Marcin Witkowski.

Podczas spotkania wychowawca zapoznał uczniów ze specyfiką swojej pracy, jego codziennymi zadaniami i obowiązkami. Przybliżył kwestie związane m.in. z rolą Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego. Mówił na temat pracy funkcjonariuszy i ich oddziaływań resocjalizacyjnych, a także jakimi wartościami powinni się kierować w swoich wyborach i w życiu jeśli chcieliby pracować w służbach mundurowych.

 

opracowanie: mjr Marcin Witkowski
Foto: kadra szkoły

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej