W dniach 27 i 28 kwietnia 2022 roku Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim gościli w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Podczas wizyty zaprezentowali uczniom klas mundurowych i ogólnych specyfikę służby w naszej formacji.

W ramach współpracy por. Patrycja Kłudka oraz ppor. Łukasz Sadlej przedstawili zarys codziennej służby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w poszczególnych pionach i działach Służby Więziennej tj. ochronnym, penitencjarnym, ewidencyjnym, finansowym, kwatermistrzowskim oraz kadrowym. 

Funkcjonariusze zachęcali przyszłych absolwentów szkoły do podjęcia pracy w szeregach naszej formacji, przybliżając im korzyści jakie mogą osiągnąć wstępując do służby.

W trakcie lekcji pokazowej został wyświetlony krótki film promujący Służbę Więzienna. Uczniom przedstawiono również ofertę wstąpienia do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. Omówiono procedurę kwalifikowania kandydatów do służby oraz wspominano o wymaganiach, jakie należy spełnić podczas rekrutacji.

https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

W trakcie spotkań z młodzieżą przedstawiono możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

https://swws.edu.pl/rekrutacja/

tekst: por. Patrycja Kłudka
zdjęcia : ppor. Łukasz Sadlej / mł.chor. Katarzyna Traczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej