Zakład Karny w Opolu Lubelskim bardzo chętnie podejmuje współpracę z instytucjami i osobami, które mogą pomóc w realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępczości i readaptacji społecznej zgodnie z art 38 §1 kkw. Podmioty te mogą uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej.

W dniu 24.11.2021 r. podpisano porozumienie z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. Gościli u nas Pan Tomasz Wadas, Prezes ZUK oraz Pan Krzysztof Głażewski, Dyrektor ds. Eksploatacyjnych ZUK w Puławach. Partnerzy porozumienia zadeklarowali wolę wzmacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów i wzajemnej współpracy oraz podejmowanie wzajemnych działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych, mających na celu maksymalizowanie poziomu efektywności oddziaływań penitencjarnych.

Głównym celem tego porozumienia jest wsparcie Schroniska dla zwierząt w Puławach. Współcześnie, zwierzęta domowe są towarzyszami życia człowieka. Postępujący wzrost świadomości roli zwierząt w życiu ludzkim przyczynił się do relacyjnego podejścia do stosunku ludzie - przyroda. Według badań CBOS, co drugi Polak jest właścicielem zwierzęcia domowego. W większości Polacy posiadają psy (36%), zaś blisko 20% ma w domu kota. Właścicieli zwierząt łączą zwykle wspólnie podzielane wartości, z których czołową jest miłość do zwierzęcia oraz chęć opieki nad nim, co sprawia, że tworzą oni unikalny świat społeczny zwykle antropomorfizując zwierzęta. Coraz chętniej Polacy także decydują się na adopcję zwierząt. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, liczba adoptowanych psów i kotów zwiększa się rokrocznie. Szacuje się, że w Polsce żyje 6-8 mln psów, z czego ok. 120 tys. to mieszkańcy schronisk dla zwierząt.

Pamiętajmy, że „Warto pomagać zwierzętom, bo to przynosi szczęście” (Tom Justyniarski. autor popularnych książek dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolnej „Psie Troski”).

 

por. Joanna Orłowska-Cieszko
zdjęcia: por. Marcin Mikita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej