W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Z dniem 18 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk. Pawła Łysia powołał por. Grzegorza Jakubiuka  na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

Por. Grzegorz Jakubiuk został przyjęty do służby 22 września 2008 r. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim na stanowisko młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego. Od tego czasu związany z tutejszą jednostką penitencjarną. Od 2017 roku objął stanowisko zastepcy kierownika działu kwatermistrzowskiego a w roku 2020  stanowisko kierownika.  Ukończył kursy specjalistyczne zakresu zarządzania jednostką penitencjarną i zasobami ludzkimi.

 

opracowanie/foto: por. Marcin Mikita

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej