Osadzeni z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim przygotowują sie do wyprawy szlakiem Świętego Jakuba


"Nowa Droga" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Postis" w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną mający na celu wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. Udział w programie daje skazanym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, stażach, a także podjęcia pracy w kraju i za granicą. Jest to ciekawa propozycja skutecznej metody umożliwiającej powrót byłych więźniów na rynek pracy i szansa na wewnętrzną przemianę tych osób. Jednym z etapów "Nowej Drogi" jest piesza wyprawa osoby opuszczającej jednostkę penitencjarną w towarzystwie opiekuna szlakiem Św. Jakuba.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim od samego początku współpracuje z przedstawicielami Stowarzyszenia przygotowując kandydatów do udziału w tym nowatorskim przedsięwzięciu. W dniu wczorajszym osadzeni mieli okazję osobiście dopytać się o szczegóły projektu podczas spotkania z prezesem Stowarzyszenia "Postis" Panią Barbarą Bojko-Kulpą, która zachęcała uczestników do skorzystania z szansy jaką daje "Nowa Droga". Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

tekst i zdjęcia: por. Beata Fronczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej