21 grudnia 2023 roku słuchacze CKU uczestniczyli w szkoleniu z  podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.

Strażacy wprowadzili słuchaczy w temat bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, a także przypomnieli numery alarmowe. Następnie przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz zaprezentowali sprzęt strażacki.

Fachowe wyjaśnienia oraz dobry przekaz informacji spowodowały, że słuchacze
z uwagą przysłuchiwali się wskazówkom, które w przyszłości zaowocują podczas udzielania pomocy potrzebującym.

Serdecznie dziękujemy Druhom z OSP Bełżyce za przeprowadzone zajęcia, które kształtują w człowieku właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

 

 

opracowanie : CKU

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej