W dniu 30.03.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim a Burmistrzem Nałęczowa w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych.

Osadzeni będą wykonywać prace przy rewitalizacji parku i terenów zielonych na terenie miasta i gminy Nałęczów.

Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Praca osób pozbawionych wolności jest elementem procesu resocjalizacyjnego, mającym istotne znaczenie dla osiągnięcia celów wykonania kary pozbawienia wolności. Zatrudnienie osadzonego w trakcie odbywania kary stwarza możliwość zagospodarowania jego czasu wolnego, uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.

tekst:
Wojciech Markowski

zdjęcia:
kpt. Marcin Mikita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej