Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z IPS_Innovative Prison Systems oraz BSAFE LAB/University of Beira Interior,  zorganizowała  Kurs Certyfikacyjny w ramach projektu R4JUST „Program rozwoju kompetencji w zakresie zapobiegania radykalizacji dla profesjonalistów wymiaru sprawiedliwości”.

W kursie który odbył się w Poznaniu w dniach 22-23 czerwca 2022 roku udział brały dwie funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim por. Patrycja Kłudka oraz por. Joanna Orłowska - Cieszko.  

Kurs był skierowany głównie do pracowników Służby Więziennej oraz kuratorów.  Jego celem było budowanie oraz zwiększenie świadomości na temat radykalizacji i brutalnego ekstremizmu poprzez podnoszenie kompetencji pracowników Włużby Więziennej, a także minimalizowanie ryzyka wystąpienia tego zjawiska wśród osadzonych.

Do udziału w Kursie Certyfikacyjnym zostały zaproszone osoby, które ukończyły wcześniej szkolenie e-learnigowe „Zapobieganie radykalizacji w kontekście więziennym”.

Tekst: por. Patrycja Kłudka  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej