W dniu 27 kwietnia br Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Paweł Łyś podpisał porozumienie z Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Puławach p. Wiesławem Stolarskim, na mocy którego budki lęgowe dla jerzyków - stworzone na terenie jednostki penitencjarnej przez osadzonych w ramach realizowanego programu resocjalizacji - mogły wesprzeć prowadzoną przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach akcję „Budki dla jerzyków”. Sama inicjatywa jest elementem realizowanego już od 2008 r. programu edukacyjnego „Zapraszamy Ptaki do Puław”.

Oficjalne przekazanie budek lęgowych odbyło się na Placu Chopina w Puławach w obecności Prezydenta Miasta Puławy p. Pawła Maja oraz Kierownik Działu Zieleni p. Izabeli Giedrojć i reprezentacji Zakładu Karnego z ppłk Pawłem Łysiem na czele.

Warto zaznaczyć, iż jednostka w Opolu Lubelskim kolejny raz włącza się w działania na rzecz ochrony przyrody, w tym, także te zmierzające ku zwiększeniu populacji jerzyków. W ostatnim czasie budki przekazane jeszcze w roku 2021 zawisły na jednym z budynków Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

 

Kilka słów o jerzyku....

 

Jerzyk to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych, zamieszkującego niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej Afryce, do Polski przylatuje natomiast na początku maja i odlatuje w połowie sierpnia. Ptaki są związane z miastami, miejscami ich lęgów są różnego rodzaju szczeliny i ubytki w elewacji oraz otwory wentylacyjne, a tworzone przez człowieka budki lęgowe stanowią dla nich alternatywę. Jerzyk jest naturalnym sposobem na ograniczenie populacji komarów, meszek oraz wielu innych owadów, które stanowią realne zagrożenie dla zieleni miejskiej i dużą uciążliwość dla mieszkańców.

 

Post w Puławoaktywni: Post FB Puławoaktywni

opracowanie/zdjęcia: mł. chor. Katarzyna Traczuk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej