W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, Wiceministra Aktywów Państwowych Jana Kanthaka oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

Uroczystość w której uczestniczyli także Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat oraz przedstawiciele służb mundurowych i samorządów lokalnych połączona była z wręczeniem odznak resortowych oraz aktów nadania stopni Służby Więziennej funkcjonariuszom tutejszej jednostki penitencjarnej.

Minister Woś podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za oddaną i profesjonalną służbę, szczególnie w tak trudnym czasie epidemii koronawirusa. Podkreślił, że przez cały czas trwania pandemii w polskich więzieniach sytuacja była stabilna i bezpieczna. – Doceniając codzienny trud i poświęcenie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej wspólnie z gen. Jackiem Kitlińskim podjąłem decyzję o przekazaniu dodatkowych środków finansowych na wypłatę nagród uznaniowych – powiedział Michał Woś.

Generał Kitliński w wystąpieniu podkreślał historyczny wymiar Narodowego Święta Niepodległości. – Polskie więziennictwo przez ponad 102 lata swojego funkcjonowania przechodziło różne dzieje, silnie związaną z sytuacją kraju. W dalszym ciągu codzienną pracą, służbą, oddaniem, dzień po dniu umacniamy bezpieczeństwo niepodległej Ojczyzny – mówił dyrektor generalny. Generał podziękował raz jeszcze wszystkim za zaangażowanie w walce z pandemią. Podkreślił, że: - Obecność na dzisiejszej uroczystości panów ministrów oraz tak wielu znamienitych gości, traktuje jako gest podziękowania dla całej formacji więzienników za ich codzienną, trudną i wymagającą służbę dla dobra Państwa i jego obywateli.

Tradycja wręczenia odznaczeń i aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe w listopadzie sięga okresu przedwojennego. Dzisiaj (26 listopada) podczas uroczystości awansowanych zostało 59 funkcjonariuszy, w tym pięciu w korpusie oficerskim, trzech w korpusie chorążych i 51 w korpusie podoficerskim. Odznakę Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymało czterech funkcjonariuszy, w tym po jednej złotej i srebrnej oraz dwie brązowe.

Dodatkowo za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, zaangażowanie oraz przejawianie inicjatywy w służbie Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Cyprian Bas wyróżnił 18 funkcjonariuszy nagrodą w postaci krótkoterminowego urlopu.

 

W  imieniu odznaczonych i awansowanych mjr Krzysztof Głowiński, dziękując za przyznane wyróżnienia podkreślił, że:

„ Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest żywym organizmem, który sprawnie funkcjonuje tylko dlatego, że biją w nim trzy serca. Pierwsze to serca Dyrekcji, która stwarza atmosferę, stawia zadania, inspiruje, nagradza i wyznacza cele. Drugie to serca funkcjonariuszy, którzy sprawnie i profesjonalnie wykonują swoje obowiązki w bardzo trudnej i stresującej służbie. Trzecie serce to serca naszych bliskich, w których ramionach mamy ukojenie i  wsparcie. W tym zakładzie wszystkie te serca biją w jednym celu, biją równo, miarowo, w służbie dla Polski, dla Naszej Ojczyzny, dla Niepodległej. ”

 

Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem Służby Więziennej.

Zespół Prasowy ZK Opole Lubelskie

Zdjęcia: kpt. Łukasz Pruchniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej