W dniach 27- 28 marca w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbył się konkurs pod hasłem„ Pisanka Wielkanocna” W konkursie udział wzięli słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Celem konkursu było pielęgnowanie polskiej tradycji wielkanocnej oraz rozwijanie twórczej wyobraźni wśród słuchaczy.

Surowcem przewodnim do wykonania pracy plastycznej była tkanina.

Głównym kryterium oceny prac były walory artystyczne i estetyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów a także nawiązanie do tradycji wielkanocnych.

Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród słuchaczy CKU. Wszystkie prace zostały bardzo starannie i twórczo wykonano.  W związku z tym komisja konkursowa wyłoniła dwa pierwsze miejsca, jedno drugie i jedno trzecie miejsce.

Wszystkie konkursowe prace zostały wyeksponowane na terenie szkoły.

opracowanie i zdjęcia: CKU

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej