W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża, brata czy ojca, pomoże scalić rodzinę. Cykliczność obyczajów daje poczucie bezpieczeństwa zarówno osadzonemu powracającemu do rodziny jak i jego bliskim. Poszanowanie tradycji jest zatem bardzo ważnym składnikiem prawidłowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Inicjatywy, w których biorą udział więźniowie, mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności. Wskazują na możliwość twórczego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Pozwalają dostrzec płaszczyzny, o których nasi podopieczni nie wiedzieli lub o nich zapomnieli. Dzięki udziałowi w realizowanych formach zajęć, osadzeni mogą zapomnieć o trudnych doświadczeniach życiowych skupiając się na nadrzędnych wartościach, którymi jest niesienie pomocy potrzebującym.

            W ramach tego programu skazani własnoręcznie wykonali świąteczne stroiki nierozerwalnie związane ze świętami Wielkiej Nocy. Przedmioty te przekazane zostały do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Puławach.  Dzięki sprzedaży tych stroików na kiermaszu świątecznym, pozyskane zostaną środki, które przeznaczone będą na potrzeby podopiecznych puławskiego ośrodka.

            Dobroczynne zwieńczenie przedsięwzięcia motywuje nas do podejmowania kolejnych działań na rzecz potrzebujących.

tekst i zdjęcia

kpt. Ewa Jurak

por. Joanna Orłowska-Cieszko

por. Patrycja Kłudka

szer. Ewelina Rząd

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej