W dniach 26 oraz 29 kwietnia 2022 Zakład Karny w Opolu Lubelskim pierwszy raz po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 gościł studentów kierunków Kryminologii oraz Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W ramach wizyty młodzi adepci zostali zapoznania ze specyfiką funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz historią jej powstania, mieli także możliwość zapoznania się z tematyczną wystawą historyczna „Utracone dzieciństwo” przekazaną przez Instytut Pamięci Narodowej  w Lublinie.

            Po teoretycznym wstępie udali się w towarzystwie mjr. Tomasza Korczyńskiego oraz chor. Przemysława Czuchryty na zwiedzania jednostki penitencjarnej celem zweryfikowania w praktyce przekazanych wcześniej informacji. Ponadto w dniu 29 kwietnia wraz ze studentami przybył Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych dr  hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL oraz mgr Jan Gondek- koordynator kierunku Kryminologia. Celem wizyty Pana Profesora było podjęcie działań w kierunku nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Socjologicznych oraz Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim.

            Spotkanie ze studentami było jednocześnie możliwością promocji rekrutacji do służby w naszej formacji wśród młodych adeptów obu kierunków. Tu po teoretycznym wstępie studenci mieli możliwość zapoznać się jak praca funkcjonariusza w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi wygląda „od środka”.

 

opr.mjr Tomasz Korczyński
starszy psycholog Działu Penitencjarnego

zdj. mł. chor. Katarzyna Traczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej